КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ:

Tabelarni-pregled-kalendara-za-SS-za-RS-1415-04-04-14.pdf

Обавезни облици образовно васпитног рада у овој школској години остварују се:

-  у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

-   у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 27. јануара  2017. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара 2017. године.

Друго полугодиште за ученике I,II, и III разреда завршава се у уторак, 20. јуна 2017. године, а за ученике IV разреда у уторак, 30. маја 2017. године.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст је подељен у два дела; први део зимског распуста је од 4-6. јануара 2017. године, док други део почиње у понедељак, 30. јанура 2017. године, а завршава се у понедељак 13. фебруара 2017. године.

Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у уторак, 18. априла 2017. године.

Летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2017. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године.