Од 18.02.2019 до 24.02.2019 неће бити наставе за ванредне ученике

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "БЕОГРАД" до 20.октобра 2017 уписује кандидате за преквалификацију и доквалификацију поред за образовне профиле: гинеколошка-акушерска сестра, медицинска сестра васпитач, педијатријска сестра техничар, физиотерапеутски техничар, и за образовне профиле :

здравствени неговатељ (у трогодишњем образовању),

месер (у трогодишњем образовању)

и медицинска сестра техничар (општи смер)