Делиградска 31, 11000 Београд

тел. 011/2684-544

факс. 011/2687-003

e-mail: mskola@eunet.rs

Служба за рад са ванредним ученицима

тел. 011/2687-166

Зборница у Делиградској 31 тел. 011/2685-863

Зборница у згради у Вишеградској 26.  тел. 011/3615-593