Образовни профил је основан још давне 1899. године.

Циљ образовања је професионално оспособљавање ученика за унапређење гинеколошког здравља и рад са трудницом и породиљом.

По завршетку школовања ученици су оспособљени за рад на спровођењу неге и лечење гинеколошких болесница, као и за вођење порођаја и спровођење прве неге новорођенчета и неге породиља.

Могућност запошљавања у домовима здравља и стационарним гинеколошко-акушерским клиникама, као и болницама на пословима здравствене заштите новорођенчета и неге породиља.

gaks1

gaks2

Documents:

AKUSER

AKUSER.pdf | pdf | 81 KB | Last Changed: 23/12/2013 2:54pm