Образовни профил је основан 1932. године.

Циљ образовања је професионално оспособљавање ученика за рад на нези и лечењу у установама које се баве превенцијом и лечењем деце. Педијатријска сестра-техничар прати дете од првог дана живота до његове зрелости, учествује у превенцији и лечењу дечијих болести, брине о унапређењу здравствене културе.

Могућност запошљавања у дечјим диспанзерима домова здравља, клиникама, болницама, институтима, у области превенције и лечења деце.

pes1

pes2

Documents:

PEDIJATAR

PEDIJATAR.pdf | pdf | 81 KB | Last Changed: 23/12/2013 2:52pm