Правилник о јавним набавкама Медицинске школе "Београд" - преузми

         План јавних набавки за 2016. годину  - преузми                 Измена плана - преузми

         План јавних набавки за 2017. годину  - преузми                 Измена  плана - преузми

         План јавних набавки за 2018. годину - преузми                  Измена плана -преузми

         измена план 2 - преузми

         План јавних набавки за 2019. годину- преузми       измена плана  - преузми

        План јавних набавки за 2020. годину - преузми     измена плана -преузми

 

5. набавка електричне енргије за 2021 годину

- конкурсна документација -  преузми

- одлука о додели уговора -преузми

 4. Шивење радних униформи ученика школе

- обавештење о закљученом уговору партија 1 - преузми

- обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

- продужетак рока за подношење пријава - преузми

- измена конкурсне документације - преузми

- позив за подношење понуде - преузми

- конкурсна документација - преузми

 

3. Излет на Раjац

      - одлука о додели уговора - преузми

- обавештење о закљученом уговору - преузми

     

 2. Набавка средстава за одржавање хигијене за 2020. годину

       - одлука о додели уговора - преузми

       - обавештење о закљученом уговору - преузми

 

1. набавка електричне енргије за 2020 годину

- обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

- позив за подношење понуде - преузми

- конкурсна документација -  преузми

 

Детаљне податке о јавним набавкама школе у периоду од 2013 до 2019 године можете пронаћи на сајту Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs