ГРУПЕ ПОЛАЗНИКА ЗА СЕМИНАРЕ

ДОБРО ПОГЛЕДАТИ ТАБЕЛЕ ЈЕР УЗ НОВОУПИСАНЕ КАНДИДАТЕ ИДУ И ОБНОВЕ УПИСА ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ПРИПРЕМНА НАСТАВА ОБАВЕЗНА

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 4.разред - ВЕЖБЕ

Гордана Пешић

Биљана Јовановић

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

14П0418

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА

03Д0517

АНТОНИЋ МАРИНА

18П0418

МАКСИМОВИЋ ЈОВАНА

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

17П0418

МАКСИМОВИЋ ДАНИЈЕЛА

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

32П0418

РАДУЛОВИЋ АНА МАРИЈА

07П0611

БУБОЊА НИКОЛИНА

20П0418

МИЛАНКОВИЋ ЈОВАНА

07П0813

ВЛАДЕТИЋ НЕВЕНКА

07П0418

ВАСИЋ ИВАНА

05П0418

БЛАГОЈЕВИЋ МАРИЈА

37П0418

ТЕОМИРОВИЋ ВЕРА

08П0418

ВИДАКОВИЋ МАРИЈА

22П0418

МИЛОВАНОВ СУЗАНА

24П0418

МИТРОВИЋ АНЂЕЛА

38П0418

ТРАЈКОВИЋ КРИСТИНА

44П0418

КОВАЧЕВИЋ РАДМИЛА

28П0418

НЕШКОВИЋ ИВАНА

45П0418

МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА

13П0418

ЈОКСИМОВИЋ ИВАНА

46П0418

ЦИЦОВИЋ АНЂЕЛА

27Д0418

МОМЧИЛОВИЋ СНЕЖАНА

4710418

СТЕПАНОВИЋ МАРИЈА

10Д0418

ИЛИЋ МАРИЈА

4810418

ДАМЈАНИЋ ЈЕЛЕНА

31Д0418

РАДОВИЋ ВАЊА

4910418

АНЂЕЛКОВИЋ НЕВЕНА

09Д0418

ГАВРИЛОВИЋ АНЂЕЛА

5010418

БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАНА

21Д0418

МИЛИЋ НЕВЕНА

51П0418

МАРКОВИЋ МИРЈАНА

19Д0418

МАТОВИЋ РАДМИЛА

02П0418

АЛЕКСИЋ САНДРА

03Д0418

АНТОНИЋ МИРЈАНА

23П0418

МИТРОВИЋ АЊА

3520418

СПАСОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА

16П0418

МАКСИМОВИЋ АНДРИЈАНА

4040418

ЈОВИЋ МИЛИЦА

30П0418

ПОЛОВИНА БИЉАНА

16П0615

РАДОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА

06П0418

БЕЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

04П0418

БЛАГОЈЕВИЋ АНА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

15П0418

КОЛАРЕВИЋ ЈАСМИНА

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

04П0515

ИВИЋ МАРИНА

25П0513

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

08П0516

ШКАРА МАРЈАНА

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4.разред - ВЕЖБЕ

Александра Марјановић

Александра Пантелић

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

14П0418

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА

03Д0517

АНТОНИЋ МАРИНА

18П0418

МАКСИМОВИЋ ЈОВАНА

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

17П0418

МАКСИМОВИЋ ДАНИЈЕЛА

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

32П0418

РАДУЛОВИЋ АНА МАРИЈА

14П0517

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

20П0418

МИЛАНКОВИЋ ЈОВАНА

19П0512

ДРОБЊАК ЈОВАНА

07П0418

ВАСИЋ ИВАНА

05П0418

БЛАГОЈЕВИЋ МАРИЈА

37П0418

ТЕОМИРОВИЋ ВЕРА

08П0418

ВИДАКОВИЋ МАРИЈА

22П0418

МИЛОВАНОВ СУЗАНА

24П0418

МИТРОВИЋ АНЂЕЛА

38П0418

ТРАЈКОВИЋ КРИСТИНА

44П0418

КОВАЧЕВИЋ РАДМИЛА

28П0418

НЕШКОВИЋ ИВАНА

45П0418

МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА

13П0418

ЈОКСИМОВИЋ ИВАНА

46П0418

ЦИЦОВИЋ АНЂЕЛА

27Д0418

МОМЧИЛОВИЋ СНЕЖАНА

4710418

СТЕПАНОВИЋ МАРИЈА

10Д0418

ИЛИЋ МАРИЈА

4810418

ДАМЈАНИЋ ЈЕЛЕНА

31Д0418

РАДОВИЋ ВАЊА

4910418

АНЂЕЛКОВИЋ НЕВЕНА

09Д0418

ГАВРИЛОВИЋ АНЂЕЛА

5010418

БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАНА

21Д0418

МИЛИЋ НЕВЕНА

51П0418

МАРКОВИЋ МИРЈАНА

19Д0418

МАТОВИЋ РАДМИЛА

02П0418

АЛЕКСИЋ САНДРА

03Д0418

АНТОНИЋ МИРЈАНА

23П0418

МИТРОВИЋ АЊА

3520418

СПАСОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА

16П0418

МАКСИМОВИЋ АНДРИЈАНА

4040418

ЈОВИЋ МИЛИЦА

30П0418

ПОЛОВИНА БИЉАНА

16П0615

РАДОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА

06П0418

БЕЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

04П0418

БЛАГОЈЕВИЋ АНА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

15П0418

КОЛАРЕВИЋ ЈАСМИНА

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

18Д0610

ДМИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

07П0813

                   ВЛАДЕТИЋ НЕВЕНКА

25П0513

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

07П0514

ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА

14П0615

ОСТОЈИЋ ЈОВАНА

06П0516

ЧЕТНИК МАРИЈА

22П0616

ЧЕТНИК ЈОВАНА

10П0514

КНЕЖЕВИЋ САЊА

08П0616

ШКАРА МАРЈАНА

 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА – ОБНОВЕ УПИСА

Полазници који су обавезни да одслушају припремну наставу у овом блоку

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

06П0615

ВЕЛИЧКОВИЋ ЈЕЛЕНА

08П0516

ШКАРА МАРЈАНА

26П0514

САВИЋ МИЛИЦА

11П0513

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА

07П0611

БУБОЊА НИКОЛИНА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

10П0514

КНЕЖЕВИЋ САЊА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

14П0615

ОСТОЈИЋ ЈОВАНА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

83Д0308

СТОЈКОВИЋ АНА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

07П0514

ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА

03Д0317

АНТОНИЋ МАРИНА

16П0616

РАДОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА

07П0813

ВЛАДЕТИЋ НЕВЕНКА

14П0517

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

14П0615

ОСТОЈИЋ ЈОВАНА

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

25П0513

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ОБНОВЕ УПИСА

Полазници који су обавезни да одслушају припремну наставу у овом блоку

НИКОЛА ДИМИТРОВ

АНА СРЕЋО

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

06П0615

ВЕЛИЧКОВИЋ ЈЕЛЕНА

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

19П0512

ДРОБЊАК ЈОВАНА

07П0611

БУБОЊА НИКОЛИНА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

03Д0317

АНТОНИЋ МАРИНА

10П0514

КНЕЖЕВИЋ САЊА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

14П0615

ОСТОЈИЋ ЈОВАНА

18Д0610

ДМИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА

83Д0308

СТОЈКОВИЋ АНА

07П0813

ВЛАДЕТИЋ НЕВЕНКА

16П0616

РАДОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

14П0517

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

25П0513

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

 

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

 4. разред– ОБНОВЕ УПИСА

Полазници који су обавезни да одслушају припремну наставу у овом блоку

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

19П0512

ДРОБЊАК ЈОВАНА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

03Д0317

АНТОНИЋ МАРИНА

07П0813

ВЛАДЕТИЋ НЕВЕНКА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

16П0616

РАДОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА

14П0517

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

25П0513

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

 

 

 

ПРВА ПОМОЋ

 4. разред– ОБНОВЕ УПИСА

Полазници који су обавезни да одслушају припремну наставу у овом блоку

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

19П0512

ДРОБЊАК ЈОВАНА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

03Д0317

АНТОНИЋ МАРИНА

07П0813

ВЛАДЕТИЋ НЕВЕНКА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

16П0616

РАДОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА

14П0517

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

25П0513

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

08П0516

ШКАРА МАРЈАНА

07П0514

ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА

 

 

 

 

 

 

ГРУПЕ ПОЛАЗНИКА ЗА СЕМИНАРЕ

ДОБРО ПОГЛЕДАТИ ТАБЕЛЕ ЈЕР УЗ НОВОУПИСАНЕ КАНДИДАТЕ ИДУ И ОБНОВЕ УПИСА ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ПРИПРЕМНА НАСТАВА ОБАВЕЗНА

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3.разред - ВЕЖБЕ

Гордана Пешић

Биљана Јовановић

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

14П0418

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА

03Д0517

АНТОНИЋ МАРИНА

18П0418

МАКСИМОВИЋ ЈОВАНА

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

17П0418

МАКСИМОВИЋ ДАНИЈЕЛА

0310417

ГАЈИЋ АНЂЕЛА

32П0418

РАДУЛОВИЋ АНА МАРИЈА

14П0517

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

20П0418

МИЛАНКОВИЋ ЈОВАНА

1210417

КАЛАЈЏИЋ АЊА

07П0418

ВАСИЋ ИВАНА

05П0418

БЛАГОЈЕВИЋ МАРИЈА

37П0418

ТЕОМИРОВИЋ ВЕРА

08П0418

ВИДАКОВИЋ МАРИЈА

22П0418

МИЛОВАНОВ СУЗАНА

24П0418

МИТРОВИЋ АНЂЕЛА

38П0418

ТРАЈКОВИЋ КРИСТИНА

44П0418

КОВАЧЕВИЋ РАДМИЛА

28П0418

НЕШКОВИЋ ИВАНА

45П0418

МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА

13П0418

ЈОКСИМОВИЋ ИВАНА

46П0418

ЦИЦОВИЋ АНЂЕЛА

27Д0418

МОМЧИЛОВИЋ СНЕЖАНА

4710418

СТЕПАНОВИЋ МАРИЈА

10Д0418

ИЛИЋ МАРИЈА

4810418

ДАМЈАНИЋ ЈЕЛЕНА

31Д0418

РАДОВИЋ ВАЊА

4910418

АНЂЕЛКОВИЋ НЕВЕНА

09Д0418

ГАВРИЛОВИЋ АНЂЕЛА

5010418

БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАНА

21Д0418

МИЛИЋ НЕВЕНА

51П0418

МАРКОВИЋ МИРЈАНА

19Д0418

МАТОВИЋ РАДМИЛА

02П0418

АЛЕКСИЋ САНДРА

03Д0418

АНТОНИЋ МИРЈАНА

23П0418

МИТРОВИЋ АЊА

3520418

СПАСОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА

16П0418

МАКСИМОВИЋ АНДРИЈАНА

4040418

ЈОВИЋ МИЛИЦА

30П0418

ПОЛОВИНА БИЉАНА

16П0615

РАДОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА

06П0418

БЕЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

04П0418

БЛАГОЈЕВИЋ АНА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

15П0418

КОЛАРЕВИЋ ЈАСМИНА

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

36П0418

ТАРАБИЋ ЈЕЛЕНА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

 

 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ  И ДЕЧЈА ПХИХОЛОГИЈА – ОБНОВЕ УПИСА

Полазници који су обавезни да одслушају припремну наставу у овом блоку

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

03Д0517

АНТОНИЋ МАРИНА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

0310417

ГАЈИЋ АНЂЕЛА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

14П0517

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

1210417

КАЛАЈЏИЋ АЊА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

 

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 3.разред - ВЕЖБЕ

Александра Марјановић

Маја Завишин

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

03П0516

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

14П0418

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА

03Д0517

АНТОНИЋ МАРИНА

18П0418

МАКСИМОВИЋ ЈОВАНА

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

17П0418

МАКСИМОВИЋ ДАНИЈЕЛА

0310417

ГАЈИЋ АНЂЕЛА

32П0418

РАДУЛОВИЋ АНА МАРИЈА

14П0517

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

20П0418

МИЛАНКОВИЋ ЈОВАНА

1210417

КАЛАЈЏИЋ АЊА

07П0418

ВАСИЋ ИВАНА

05П0418

БЛАГОЈЕВИЋ МАРИЈА

37П0418

ТЕОМИРОВИЋ ВЕРА

08П0418

ВИДАКОВИЋ МАРИЈА

22П0418

МИЛОВАНОВ СУЗАНА

24П0418

МИТРОВИЋ АНЂЕЛА

38П0418

ТРАЈКОВИЋ КРИСТИНА

44П0418

КОВАЧЕВИЋ РАДМИЛА

28П0418

НЕШКОВИЋ ИВАНА

45П0418

МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА

13П0418

ЈОКСИМОВИЋ ИВАНА

46П0418

ЦИЦОВИЋ АНЂЕЛА

27Д0418

МОМЧИЛОВИЋ СНЕЖАНА

4710418

СТЕПАНОВИЋ МАРИЈА

10Д0418

ИЛИЋ МАРИЈА

4810418

ДАМЈАНИЋ ЈЕЛЕНА

31Д0418

РАДОВИЋ ВАЊА

4910418

АНЂЕЛКОВИЋ НЕВЕНА

09Д0418

ГАВРИЛОВИЋ АНЂЕЛА

5010418

БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАНА

21Д0418

МИЛИЋ НЕВЕНА

51П0418

МАРКОВИЋ МИРЈАНА

19Д0418

МАТОВИЋ РАДМИЛА

02П0418

АЛЕКСИЋ САНДРА

03Д0418

АНТОНИЋ МИРЈАНА

23П0418

МИТРОВИЋ АЊА

3520418

СПАСОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА

16П0418

МАКСИМОВИЋ АНДРИЈАНА

4040418

ЈОВИЋ МИЛИЦА

30П0418

ПОЛОВИНА БИЉАНА

16П0615

РАДОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА

06П0418

БЕЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВА

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

04П0418

БЛАГОЈЕВИЋ АНА

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

15П0418

КОЛАРЕВИЋ ЈАСМИНА

13Д0517

НИКОЛИЋ ДИЈАНА

36П0418

ТАРАБИЋ ЈЕЛЕНА

05П0517

ГАРАШАНИН МИЛИЦА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

07П0813

                   ВЛАДЕТИЋ НЕВЕНКА

25П0513

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА – ОБНОВЕ УПИСА

Полазници који су обавезни да одслушају припремну наставу у овом блоку

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

06П0615

ВЕЛИЧКОВИЋ ЈЕЛЕНА

08П0516

ШКАРА МАРЈАНА

26П0514

САВИЋ МИЛИЦА

11П0513

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА

07П0611

БУБОЊА НИКОЛИНА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

10П0514

КНЕЖЕВИЋ САЊА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

14П0615

ОСТОЈИЋ ЈОВАНА

06П0516

ЧЕТНИК МАРИЈА

83Д0308

СТОЈКОВИЋ АНА

 

 

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ОБНОВЕ УПИСА

Полазници који су обавезни да одслушају припремну наставу у овом блоку

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

06П0615

ВЕЛИЧКОВИЋ ЈЕЛЕНА

08П0516

ШКАРА МАРЈАНА

26П0514

САВИЋ МИЛИЦА

19П0512

ДРОБЊАК ЈОВАНА

07П0611

БУБОЊА НИКОЛИНА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

10П0514

КНЕЖЕВИЋ САЊА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

14П0615

ОСТОЈИЋ ЈОВАНА

18Д0610

ДМИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА

83Д0308

СТОЈКОВИЋ АНА

17П0416

МАТИЋ ЈОВАНА

22П0616

ЧЕТНИК ЈОВАНА

07Д0716

КОСТИЋ МИРА

14Д0512

ДАРДИЋ ВЛАДАНА

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4. разред– ОБНОВЕ УПИСА

Полазници који су обавезни да одслушају припремну наставу у овом блоку

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

06П0615

ВЕЛИЧКОВИЋ ЈЕЛЕНА

08П0516

ШКАРА МАРЈАНА

26П0514

САВИЋ МИЛИЦА

19П0512

ДРОБЊАК ЈОВАНА

07П0611

БУБОЊА НИКОЛИНА

01П0615

АКСЕНТИЈЕВИЋ КРИСТИНА

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

10П0514

КНЕЖЕВИЋ САЊА

09П0515

ИВИЋ МАРИНА

14П0615

ОСТОЈИЋ ЈОВАНА

18Д0610

ДМИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА

04П0417

ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА

17П0416

МАТИЋ ЈОВАНА

22П0616

ЧЕТНИК ЈОВАНА

07Д0716

КОСТИЋ МИРА

06П0516

ЧЕТНИК МАРИЈА

 

 

 

ГРУПЕ НОВОУПИСАНИХ ПОЛАЗНИКА ШКОЛСКА 2018/ 2019

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

1430117

ТЕЈИЋ ИВАН

4.разред

01Д0118

ГАВРАНОВ ДРАГАНА

доквалификација

0240118

МАТИЋ АНЂЕЛА

4.разред

03П0118

РУЖИЋ СЛАЂАНА

преквалификација

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

04П0218

ИЛИЋ ДИВНА

преквалификација

11Д0218

ТРИФУНОВИЋ БИЉАНА

доквалификација

10П0218

СТОШИЋ ЈОВАНА

преквалификација

02П0218

ДИМИЋ ВОЈКА

преквалификација

03П0218

ИВАНИШЕВИЋ АЊА

преквалификација

01П0218

ВЕСИЋ МАРИЈА

преквалификација

07П0218

МИЛУРОВИЋ БОЈАНА

преквалификација

05П0218

ЈАНКОВИЋ ТИЈАНА

преквалификација

0940218

ПУПОВАЦ АНГЕЛА

4.разред

06П0218

МАЈДОВ СПОМЕНКА

преквалификација

0830218

НИКОЛИЋ АНЂЕЛА

3.разред

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

03П0318

ДОЈЧИНОВИЋ ЈОВАНА

преквалификација

01П0318

АГУШИ САБИНА

преквалификација

05П0318

НОВЧИЋ АЊА

преквалификација

0440318

НИКОЛИЋ МАРИЈА

4.разред

02Д0318

АРСИЋ МАРИЈА

доквалификација

0640318

РАЦА ИРЕНА

4.разред

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

1310518

СТЕВАНОВИЋ ДИЈАНА

упоредно

0510518

ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА

упоредно

08Д0518

 МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА

доквалификација

06Д0518

ЛАКИЋ БОЈАНА

доквалификација

15П0518

ШОЛАЈА ЈАДРАНКА

преквалификација

10П0518

ОСМАНОВИЋ ЕМИР

преквалификација

03П0518

ЗОРКИЋ АЛЕКСАНДРА

преквалификација

11П0518

ПАВЛОВИЋ МОНИКА

преквалификација

0440518

ЈЕФИЋ НЕБОЈША

4.разред

12П0518

СТАНКОВИЋ КАТАРИНА

преквалификација

14П0518

СИМИЋ АЛЕКСАНДАР

преквалификација

09П0518

МОМЧИЛОВИЋ ВАЊА

преквалификација

02П0518

ДИМИЋ МИЛИЦА

преквалификација

01П0518

ГИГОВСКИ ДИЈАНА

преквалификација

07П0518

МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ

преквалификација

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

(I А ГРУПА)

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

39П0418

ШЕВО ИВАНА

преквалификација

34П0418

СПАСОЈЕВИЋ МАРИЈА

преквалификација

01П0418

АЛЕКСИЋ БРАНКИЦА

преквалификација

11П0418

ЈЕВТИЋ МИЛИЦА

преквалификација

25П0418

МИЦИЋ МИЛИЦА

преквалификација

33П0418

СМОЛЧИЋ САРА

преквалификација

12П0418

ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА

преквалификација

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

 (I Б ГРУПА)

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

29П0419

ПАШИЋ ЈОВАНА

преквалификација

26П0418

МОЈСИН ЈОВАНА

преквалификација

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

 (II ГРУПА) ИЗ ГИМНАЗИЈЕ

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

05П0418

БЛАГОЈЕВИЋ МАРИЈА

                     преквалификација

08П0418

ВИДАКОВИЋ МАРИЈА

преквалификација

24П0418

МИТРОВИЋ АНЂЕЛА

преквалификација

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

 (III ГРУПА) ИЗ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

02П0418

АЛЕКСИЋ САНДРА

преквалификација

23П0418

МИТРОВИЋ АЊА

преквалификација

16П0418

МАКСИМОВИЋ АНДРИЈАНА

преквалификација

30П0418

ПОЛОВИНА БИЉАНА

преквалификација

06П0418

БЕЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВА

преквалификација

04П0418

БЛАГОЈЕВИЋ АНА

преквалификација

15П0418

КОЛАРЕВИЋ ЈАСМИНА

преквалификација

36П0418

ТАРАБИЋ ЈЕЛЕНА

преквалификација

14П0418

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА

преквалификација

18П0418

МАКСИМОВИЋ ЈОВАНА

преквалификација

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

 (IV ГРУПА) ИЗ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

17П0418

МАКСИМОВИЋ ДАНИЈЕЛА

преквалификација

32П0418

РАДУЛОВИЋ АНА МАРИЈА

преквалификација

20П0418

МИЛАНКОВИЋ ЈОВАНА

преквалификација

07П0418

ВАСИЋ ИВАНА

преквалификација

37П0418

ТЕОМИРОВИЋ ВЕРА

преквалификација

22П0418

МИЛОВАНОВ СУЗАНА

преквалификација

38П0418

ТРАЈКОВИЋ КРИСТИНА

преквалификација

28П0418

НЕШКОВИЋ ИВАНА

преквалификација

13П0418

ЈОКСИМОВИЋ ИВАНА

преквалификација

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

 (V ГРУПА) ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И УПИС У РАЗРЕД

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

27Д0418

МОМЧИЛОВИЋ СНЕЖАНА

доквалификације

10Д0418

ИЛИЋ МАРИЈА

доквалификације

31Д0418

РАДОВИЋ ВАЊА

доквалификације

09Д0418

ГАВРИЛОВИЋ АНЂЕЛА

доквалификације

21Д0418

МИЛИЋ НЕВЕНА

доквалификације

19Д0418

МАТОВИЋ РАДМИЛА

доквалификација

03Д0418

АНТОНИЋ МИРЈАНА

доквалификација

3520418

СПАСОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА

2.разред

 

 

 

 

                

   ГРУПЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017/2018

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА  I ГРУПА

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА  II ГРУПА

МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА  09П0616

ШИЉИЋ  МАЈА     23П0517

ТОДОРОВИЋ ЕМИНА     24П0517

НЕКИЋ НЕВЕНА     12П0517

РАДИВОЈША ЈЕЛЕНА     20П0514

СТАМЕНКОВИЋ  НЕВЕНА   17П0517

ДАНИЛОВИЋ ИВАНА     02П0216

ЦВЕТКОВИЋ  ДОРИС   22П0517

 

САМАРЏИЋ  ЈОВАНА   10П0117

 

САВИЋ  НАТАША    09П0117

 

СТАНКОВИЋ  ДРАГАНА  18П0517

 

АРСИЋ  МАРИЈА  11Д0317

 

КАСТРАТОВИЋ НАТАША   07П0517

 

ХАЈДАРЕВИЋ  ДАРИС    1110117

 

ПЕРИЋ ХРИСТИНА     03П0217

 

МИЛОШЕВИЋ  ЈЕЛЕНА   25П0517

 

ГАРАШАНИН  МИЛИЦА     05П0517

 

НИКОЛИЋ  ДИЈАНА    13Д0517

 

КУБУРИЋ  АЛЕКСАНДРА     09П0517

 

МАРЈАНУ  АЛЕКСАНДРА    10П0517

 

АНАСТАСОВСКИ  САЊА      01П0517

 

СТАНКОВИЋ  СВЕТЛАНА    19П0517

 

СПАСОЈЕВИЋ  ДАНИЈЕЛА   16П0517

 

ЈАНЕЖИЋ  ЈЕЛЕНА    02Д0117

 

СВИРАЦ  СТЕФАНА     05П0217

 

МАЦЕДОЉАН  ИВАНА   05Д0117

 

ТОДОРОВИЋ  КРИСТИНА     21П0517

 

АНТОНИЋ  МАРИНА   03Д0517

 

ЗУБАЦ САЊА    26П0517

 

МИТРОВИЋ АНЂЕЛА    11П0517

 

ГАШИ АНЕТА    06П0517

 

 

 

 

ГРУПЕ НОВОУПИСАНИХ ПОЛАЗНИКА

ШКОЛСКА 2016/ 2017

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

03П0116

МИТРОВИЋ МИРОСЛАВ

преквалификација

04П0116

СЕКУЛИЋ НЕНАД

преквалификација

01П0116

АРЕЖИНА ЈОВАНА

преквалификација

05П0116

СТАНИМИРОВИЋ КАТАРИНА

преквалификација

0610116

СТОЈАНОВИЋ МИЛОШ

1.разред

07П0116

ТРИФУНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

преквалификација

02П0116

ЈЕВТОВИЋ БРАНИСЛАВА

преквалификација

08П0116

КАРАН МИЛИЦА

преквалификација

0940116

ВУКОВИЋ УРОШ

4.разред

08П0115

ПЛАВШИЋ УРОШ

3.разред

10П0116

МИЛОВАНОВИЋ БИЉАНА

преквалификација

11П0116

УЗЕЛАЦ ЛУКА

преквалификација

12П0116

КРАИНОВИЋ МАЈА

преквалификација

13Д0116

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЉЕПОСАВА

доквалификација

 1440116

СТАНКОВИЋ ЈОВАН

4.разред

15П0116

МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА

преквалификација

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

 

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

03П0216

ЈАЊИЋ КАТАРИНА

преквалификација

07П0216

ЛУЧИЋ МИРЈАНА

преквалификација

02П0216

ДАНИЛОВИЋ ИВАНА

преквалификација

05П0216

ЛЕКИЋ НИКОЛЕТА

преквалификација

10П0216

НОЖИЦА АНА

преквалификација

01П0216

ВОЈИНОВИЋ МИЛИЦА

преквалификација

06П0216

ЛУКИЋ МАРИЈА

преквалификација

12П0216

ТАРЛАНОВИЋ МИЛИЦА

преквалификација

13П0216

ТОДОРОВИЋ ИВАНА

преквалификација

04П0216

ЈУГОВИЋ АЛЕКСАНДРА

преквалификација

09П0216

МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

преквалификација

3220209

СМИЉКОВИЋ КРИСТИНА

   4.разред

08П0216

МАКСИМОВИЋ АНДРИЈАНА

преквалификација

1130216

СТЕВАНОВИЋ МАЈА

4.разред

14П0216

ТОМАШЕВИЋ ВЕРИЦА

преквалификација

1510216

ЧЕГАЊАЦ СУЗАНА

упоредно

1610216

СТЕВАНОВИЋ АНАСТАСИЈА

упоредно

17П0216

ОБРАДОВИЋ РУЖИЦА

преквалификација

1810216

НИКОЛИЋ МАГДАЛЕНА

упоредно

19П0216

БАЛОВИЋ РУЖИЦА

преквалификација

2010216

РАНКОВИЋ МИЛИЦА

упоредно

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА

 

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

02П0316

СТЕВИЋ МАРЧЕК ИВАНА

преквалификација

01П0316

СПАСИЋ ТЕОДОРА

преквалификација

0720314

ЋИРКОВИЋ МАРИЈА

3.РАЗРЕД

03П0316

ПОПОВИЋ МИЛКА

преквалификација

0420316

ДОШЕН МИРА

2.РАЗРЕД

05П0316

ВЕРГАШ ВЕСНА

преквалификација

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

(I А ГРУПА)

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

05П0416

ЖИВКОВИЋ САЊА

преквалификација

0310416

АНЂИЋ ТАМАРА

упоредно

 

(I Б ГРУПА)

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

04П0416

ДЕЉАНИН АНА

преквалификација

02П0416

АЛИДИНИ СИЛВАНА

преквалификација

12П0416

РАКИЋ МАРИЈАНА

преквалификација

01П0416

АЛЕКСАНДРОВСКИ ВЕРА

преквалификација

13П0416

СЕБИЋ СЛАВИЦА

преквалификација

14П0416

СТЕВАНОВИЋ МАРИНА

преквалификација

11П0416

ПЕТРОВИЋ ТИЈАНА

преквалификација

15П0416

ЋОЈБАШИЋ КАТАРИНА

преквалификација

16П0416

ОБРАДОВИЋ АНДРИЈАНА

преквалификација

18П0416

МАКСИМОВИЋ ТАМАРА

преквалификација

 

 

(II ГРУПА)

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

08П0416

МИЋИЋ АНГЕЛИНА

преквалификација

06П0416

ЗЛАТИЋ БОЈАНА

преквалификација

10П0416

ПЕТРОВИЋ ИВАНА

преквалификација

07П0416

КОСТИЋ АНА

преквалификација

09П0416

НИКОЛИЋ ИВАНА

преквалификација

17П0416

МАТИЋ ЈОВАНА

преквалификација

 

 

(III ГРУПА) ГИМНАЗИЈЕ

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

01П0516

БОГИЋ САЊА

преквалификација

06П0516

ЧЕТНИК МАРИЈА

преквалификација

04П0516

НИКОЛИЋ БИЉАНА

преквалификација

02П0516

ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА

преквалификација

03П0515

МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ

преквалификација

05П0516

РАДОВИЋ МИЉАНА

преквалификација

07П0516

ЈОВАНОВИЋ НАТАША

преквалификација

08П0516

ШКАРА МАРЈАНА

преквалификација

 

 

(IV ГРУПА) СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

20П0616

СТЕФАНОВИЋ ЈОВАНА

преквалификација

06П0616

ЈОКСИМОВИЋ ИВАНА

преквалификација

03П0616

ЗАФИРОВСКИ ЈОВАНА

преквалификација

21П0616

ТЕОФИЛОВИЋ МИРЈАНА

преквалификација

18П0616

СПАСИЋ МАРИНА

преквалификација

17П0616

СПАЈИЋ БИЉАНА

преквалификација

22П0616

ЧЕТНИК ЈОВАНА

преквалификација

04П0616

ЈАНКОВИЋ ТИЈАНА

преквалификација

19П0616

СПАСОВИЋ ИВАНА

преквалификација

14П0616

МИХАЈЛОВ ЈЕЛЕНА

преквалификација

11П0616

МАРИЈАНУ АЛЕКСАНДРА

преквалификација

10П0616

МАРИЋ НИКОЛА

преквалификација

09П0616

МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА

преквалификација

 

 

(V ГРУПА)

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

07П0616

КАЈГАНИЋ МИЛИЦА

преквалификација

13П0616

МИКИЧИЋ ЉУБИЦА

преквалификација

16П0616

РАДОЈКОВИЋ АНИЦА

преквалификација

02П0616

ВИДОВИЋ ДАЛИБОРКА

преквалификација

05П0616

ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА

преквалификација

08П0616

КРАНТИЋ ГОРДАНА

преквалификација

15П0616

МИХАЈЛОВИЋ КРИСТИНА

преквалификација

12П0616

МАРТИНОВИЋ ВАЛЕНТИНА

преквалификација

01П0616

БОГЕТИЋ РАНКА

преквалификација

23П0616

НЕДЕЉКОВИЋ ТАЊА

преквалификација

24П0616

ТАСИЋ ТАМАРА

преквалификација

25П0616

ПЕЈОВИЋ ЈОВАНА

преквалификација

 

 

(VI ГРУПА) ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ПР/ДО/УП/РАЗ

06Д0716

ЈОВАНЧЕВИЋ ТАЊА

доквалификација

09Д0716

МИЛЕТИЋ ДАНИЦА

доквалификација

11Д0716

МИТРОВИЋ ВЕСНА

доквалификација

08Д0716

МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

доквалификација

12Д0716

НИКОЛИЋ КРИСТИНА

доквалификација

07Д0716

КОСТИЋ МИРА

доквалификација

03Д0716

ГАВРИЛОВИЋ АНЂЕЛА

доквалификација

10Д0716

МИЛИЋ НЕВЕНА

доквалификација

0110716

АДИЋИ ИНДИРА

     1.разред

0410716

ЗЕЈНУЛОВСКИ АМЕЛА

1.разред

0210716

АМЗАЈ АРБАСАНЕ

1.разред

05Д0716

ЈОВИЋ ДРАГАНА

доквалификација