РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА ПОЛАЗНИКЕ

У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/ 2019 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 26.08.2019.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (3)

 

12.00.

Делиградска

Учионица број 1

 

Наташа Кнежевић

Ловорка Павловић

Љиљана Алексић

Дежурни професор:Тања Веселиновић

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ И ТЕСТ

УТОРАК 27.08.2019.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ (2)

09.30.

Делиградска

Учионица број 2

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Тања Веселиновић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ (2)

09.30.

Делиградска

Учионица број 1а

Зоран Томић

Јелена Томић

Јелена Станисављевић

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРЕТСКИХ ЗНАЊА

ОПШТИ СМЕР(1)

10.00.

Делиградска

Учионица број 1а

Зоран Томић

Јелена Томић

Александра Милина

Дежурни професор:Тања Веселиновић

ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ

(6)

10.00.

Делиградска

Учионица број 3

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

Тања Веселиновић

НЕГА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ (5)

 

13.00.

Делиградска

Учионица број 1

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

 

ПРАКТИЧНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА И ТЕСТ

СРЕДА 28.08.2019.

НЕГА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ (14)

08.00.

Вртић «Свети Сава»

Биљана Јовановић

Александра Марјановић

Јасмина Вучићевић

НЕГА У ДЕЧЈОЈ ХИРУРГИЈИ  (1)

НЕГА У ДЕЧЈОЈ ПСИХИЈАТРИЈИ (3)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге 4.спрат

 

Татјана Томић

Тијана Мркић

Зоран Томић

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРЕТСКИХ ЗНАЊА

ФИЗИОТЕРАПЕУТ(1)

10.00.

Делиградска

Учионица број 1а

Славица Бошков

Звездана Милетић

Данијела Чобељић

Дежурни професор:Тања Веселиновић

ЧЕТВРТАК 29.08.2019.

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД ОПШТИ СМЕР  (1)

09.30.

Кабинет неге у Делиградској

Јелена Милојевић

Вера Симић

Гордана Борковић - клиника

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД ФИЗИОТЕРАПЕУТ (1)

10.30.

Физио кабинет у сутерену

Снежана Коцев

Јелена Вељковић

Слађана Лазић - клиника

       

 

Наставник за рад са полазницима и помоћник директора                                  

Јелена Станисављевић                                                         

                                                                                    

_________________________________