РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018 / 2019 ГОДИНЕ

ЧЕТВРТИ БЛОК СЕМИНАРА

Важно обавештење: у суботу  13.04.2019 припремна настава за предмет Педијатрија са негом 4 разред педијатријска сестра техничар почеће од 9 часова уместо од 12:45

Важно обавештење: у уторак 02.04.2019 припремна настава из предмата Акушерство са негом почиње у 07 сати уместо у 10 сати

 

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  ( 4. разред)

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА - ВЕЖБЕ

30.03.2019. у 08.00.физио кабинет

01.04.2019. у 14.00. физио кабинет

02.04.2019. у 12.30. физио кабинет

03.04.2019. у 12.30. физио кабинет

04.04.2019. у 08.00. физио кабинет

05.04.2019. у 12.30. физио кабинет

06.04.2019. у 09.00. физио кабинет

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Снежана Коцев

 

 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА - ВЕЖБЕ

06.04.2019. у 11.15. физио кабинет

08.04.2019. у 09.00. физио кабинет

09.04.2019. у 08.00. физио кабинет

10.04.2019. у 08.00. физио кабинет

11.04.2019. у 12.30. физио кабинет

12.04.2019. у 08.00. физио кабинет

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Снежана Коцев

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - ВЕЖБЕ

12.04.2019. у 09.30. физио кабинет

13.04.2019. у 09.00. физио кабинет

16.04.2019. у 12.00. физио кабинет

17.04.2019. у 12.30. физио кабинет

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Снежана Коцев

 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА - ТЕОРИЈА

15.04.2019. у 08.00. физио кабинет

18.04.2019. у 10.30. физио кабинет

19.04.2019. у 08.00. физио кабинет

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Александра Ранђеловић

 

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА - ТЕОРИЈА

20.04.2019. у 09.00. физио кабинет

23.04.2019. у 11.30. физио кабинет

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Славица Бошков

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

22.04.2019. у 12.30. кабинет

06.05.2019. у 12.30. кабинет

кабинет информатике Делиградска

Срђан Стефановић

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

24.04.2019. у 08.00. кабинет

25.04.2019. у 11.30. кабинет

09.05.2019. у 08.00. кабинет

кабинет информатике Делиградска

Гордана Митровић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА –

ТЕОРИЈА

07.05.2019. у 11.30. физио кабинет

08.05.2019. у 15.00. физио кабинет

10.05.2019. у 08.00. физио кабинет

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Звездана Милетић

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 4. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

30.03.2019. у 08.00. учионица број 2

13.04.2019. у 09.00. учионица број 9

Делиградска

Иљана Ракић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

01.04.2019. у 08.00. кабинет неге

02.04.2019. у 12.30. кабинет неге

05.04.2019. у 14.00. кабинет неге

 4. спрат  Делиградска

Татјана Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НЕОНАТОЛОГИЈА + ВЕЖБЕ

03.04.2019. у 12.30. кабинет

04.04.2019. у 11.30. кабинет

кабинет неге 4. спрат  Делиградска

06.04.2019. у 07.00. клиника

08.04.2019. у 08.00. клиника 09.04.2019. у 10.00. клиника

10.04.2019. у 10.00. клиника

Институт за мајку и дете

Нови Београд , Радоја Дакића 6-8

Маја Завишин

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ + ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

12.04.2019. у 14.00.учионица број 9

20.04.2019. у 09.00. учионица број 1

25.04.2019. у 14.00. учионица број 9

Делиградска

Светлана Матић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

15.04.2019. у 09.30. кабинет

16.04.2019. у 11.00. кабинет

17.04.2019. у 11.00. кабинет

кабинет неге 4. спрат  Делиградска

18.04.2019. у 11.30. клиника

19.04.2019. у 11.30. клиника

Универзитетска дечја клиника Тиршова 10

Тијана Мркић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

  22.04.2019. у 13.00.учионица број 5

23.04.2019. у 14.00. учионица број 12

24.04.2019. у 14.00. учионица број 22

Делиградска

Гордана Костић

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

06.05.2019. у 14.30. кабинет неге у Делиградској

07.05.2019. у 13.30. клиника

08.05.2019. у 14.00. клиника

Клиника за дечју неуропсихијатрију и неурологију доктора Суботића 6

Биљана Јовановић

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА   ( 4. разред)

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

 

30.03.2019. у 10.00. клиника

01.04.2019. у 10.00. клиника

02.04.2019. у 07.00. клиника

03.04.2019. у 10.00. клиника

04.04.2019. у 10.00. клиника

05.04.2019. у 10.00. клиника

ГАК Народни фронт

Драгана Мраковић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ + ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

06.04.2019. у 09.00. учионица број 3

11.04.2019. у 14.50. учионица број 9

Делиградска

12.04.2019. у 10.30. учионица број 1

13.04.2019. у 09.00. учионица број 1

Вишеградска

Добрила Дедић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

08.04.2019. у 10.45. учионица број 20

09.04.2019. у 14.15. учионица број 13

10.04.2019. у 14.15. учионица број 22

Делиградска

Јасна Уљаревић

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

15.04.2019.  у 08.00. клиника

09.05.2019. у 09.00. клиника

10.05.2019. у 08.00. клиника

ГАК у Вишеградској

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

16.04.2019. у 11.00. кабинет неге

18.04.2019. у 11.00. кабинет неге

Вишеградска

Вера Симић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

  22.04.2019. у 13.00.учионица број 5

23.04.2019. у 14.00. учионица број 12

24.04.2019. у 14.00. учионица број 22

Делиградска

Гордана Костић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

06.05.2019. у 09.00. учионица број 12

07.05.2019. у 09.00. учионица број 19

08.05.2019. у 09.00. учионица број 14

Вишеградска

Александра Милина

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 4. разред)

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

 

30.03.2019. у 09.00. учионица 4

У Делиградској

01.04.2019. у 07.00. ВРТИЋ

02.04.2019. у 07.00. ВРТИЋ

03.04.2019. у 07.00. ВРТИЋ

04.04.2019. у 10.00. ВРТИЋ

05.04.2019. у 07.00. ВРТИЋ

Вртић „Свети Сава“ Пожешка 28

Биљана Јовановић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ - ВЕЖБЕ

30.03.2019. у 09.00.  учионица 5

У Делиградској

01.04.2019. у 07.15. ВРТИЋ Сањалица

02.04.2019. у 07.15. ВРТИЋ Р. Детињство

03.04.2019. у 07.15. ВРТИЋ Р. Детињство

04.04.2019. у 07.15. ВРТИЋ Р. Детињство

05.04.2019. у 07.15. ВРТИЋ Р. Детињство

Вртић „Сањалица“ Јабланичка 20

Вртић „ Радосно детињство“

Боре Марковића 27

Гордана Пешић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ - ТЕОРИЈА

06.04.2019. у 09.00.физио кабинет сутерен

15.04.2019. у 17.30.физио кабинет сутерен

Делиградска

Јасмина  Вучићевић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

08.04.2019. у 10.45. учионица број 20

09.04.2019. у 14.15. учионица број 13

Делиградска

Јасна Уљаревић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

10.04.2019. у 07.30. клиника

12.04.2019.у 08.00. клиника

Клиника за инфективне и тропске болести

15.04.2019. у 12.00. кабинет неге

 4. спрат Делиградска

Никола Димитров

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

10.04.2019. у 11.00. клиника

11.04.2019.у 12.30. кабинет неге

 4. спрат Делиградска

12.04.2019. у 10.00. клиника

Клиника за инфективне и тропске болести

Ана Срећо

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

13.04.2019. у 08.00. учионица број

11.04.2019. у 09.40. учионица број

Делиградска

Гордана Јањић

ПРВА ПОМОЋ – ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ

16.04.2019. у 09.00. кабинет

20.04.2019. у 09.00. кабинет

25.04.2019. у 09.00. кабинет

Кабинет прве помоћи 4. спрат Делиградска

Биљана Вујанић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

17.04.2019. у 07.00. учионица број 18

18.04.2019. у 11.15. клиника

19.04.2019. у 11.15. клиника

06.05.2019. у 11.15. клиника 07.05.2019. у 11.30. учионица број 21

Учионице у Делиградској

Универзитетска дечја клиника Тиршова 10

Александра Пантелић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

17.04.2019. у 11.30. учионица број 5

18.04.2019. у 12.00. клиника

19.04.2019. у 07.00. клиника

06.05.2019. у 07.00. клиника 07.05.2019. у 11.30. учионица број 24

Учионице у Делиградској

Универзитетска дечја клиника Тиршова 10

Александра Марјановић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

  22.04.2019. у 13.00.учионица број 5

23.04.2019. у 14.00. учионица број 12

24.04.2019. у 14.00. учионица број 22

Делиградска

Гордана Костић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

08.05.2019. у 14.00. учионица број 17

09.05.2019. у 15.45. учионица број 20

10.05.2019. у 15.45. учионица број 5

Делиградска

Валентина Крстић

 

 

 

 

 

 ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗМЕНА:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  ( 4. разред)

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

30.03.2019. у 09.00. кабинет неге

 4. спрат  Делиградска

Сања Јарић

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

 

01.04.2019. у 10.00.

 Вишеградска - кабинет

Јелена Миловић

02.04.2019. у 11.30.

Вишеградска - кабинет

Сања Јарић

03.04.2019. у 10.00.

прва хирушка клинички центар

Јелена Миловић

04.04.2019. у 11.00.

Вишеградска - кабинет

Весна Вергаш

05.04.2019. у 11.00.

Институт за мајку и дете

Нови Београд, Радоја Дакића 2-6

Весна Вергаш

06.04.2019. у 07.00.

Институт за мајку и дете

Весна Вергаш

08.04.2019. у 07.30.

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Звачанска 7

Весна Вергаш

08.04.2019. у 13.50.

клинички центар интерна А

Сања Јарић

09.04.2019. у 08.00.

прва хирушка клинички центар

Јелена Миловић

08.04.2019. у 11.00.

клинички центар интерна А

 

Сања Јарић

10.04.2019. у 08.00.

прва хирушка клинички центар

Јелена Миловић

10.04.2019. у 11.00.

клинички центар интерна Б

 

Сања Јарић

11.04.2019. у 11.00.

Клинички центар интерна А

 

Сања Јарић

12.04.2019. у 08.00.

Клиника за психијатријске болести Др. Лаза Лазаревић

Весна Вергаш

12.04.2019. у 11.00.

прва хирушка клинички центар

Јелена Миловић

13.04.2019. у 10.30.

Делиградска

 

Сања Јарић

15.04.2019. у 08.00.

Институ за ментално здравље ул Палмотићева

Весна Вергаш

15.04.2019. у 10.15.

прва хирушка клинички центар

Јелена Миловић

ПЕДИЈАТРИЈА 

16.04.2019. у 07.45. учионица број 3

17.04.2019. у 13.00. учионица број 8а

19.04.2019. у 13.10. учионица број 17

Делиградска

Иљана Ракић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

16.04.2019. у 11.30. учионица број 21

18.04.2019. у 10.30. учионица број 17

23.04.2019. у 12.30. учионица број 21

Делиградска

Александра Милина

ПСИХИЈАТРИЈА

20.04.2019. у 08.00. учионица број 9

Делиградска

Иљана Ракић

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

22.04.2019. у 12.30. кабинет

06.05.2019. у 12.30. кабинет

кабинет информатике Делиградска

Срђан Стефановић

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

24.04.2019. у 08.00. кабинет

25.04.2019. у 11.30. кабинет

09.05.2019. у 08.00. кабинет

кабинет информатике Делиградска

Гордана Митровић

ХИРУРГИЈА

07.05.2019. у 08.00. учионица број 21

08.05.2019. у 08.00. учионица број 18

Делиградска

Зоран Томић

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

4.разред

11.05.2019. у 09.00.  учионица број 2

Делиградска

Биљана Максимовић

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.разред

13.05.2019. у 11.30.  учионица број 24

Делиградска

Зоран Милетић

ВЕРСКА НАСТАВА

4.разред

13.05.2019. у 14.00.  учионица број 9

Делиградска

Љиљана Јовановић

ФИЗИКА

4.разред

14.05.2018. у 12.30. учионица број 21

Делиградска

Мирјана Костић

ФИЛОЗОФИЈА

4.разред

15.05.2019. у 14.00. учионица број 9

17.05.2019. у 09.45. учионица број 10

Делиградска

Драган Самарџић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.разред

16.05.2019. у 15.45. учионица број 9

 

Наташа Вујанић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4.разред

17.05.2019. у 13.15. учионица број 1

Делиградска

Тамара Спасојевић

Помоћник директора                                                    Директор школе                           Јелена Станисављевић                                            проф  др Нада Трифковић     

_