РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019 / 2020. ГОДИНЕ

ДРУГИ БЛОК СЕМИНАРА

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ( 2. разред)

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

26.10.2019. у 09.00. Учионица бр.3

28.10.2019. у 11.30. Учионица бр.11

29.10.2019. у 11.30. Учионица бр.5

Делиградска

Светлана Матић

ПАТОЛОГИЈА

30.10.2019. у 17.30. Учионица бр.7

31.10.2019. у 09.00. Учионица бр.24

01.11.2019. у 14.00. Учионица бр.11

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

ФАРМАКОЛОГИЈА

02.11.2019. у 09.00. Учионица бр.3

04.11.2019. у 11.00. Учионица бр.11

05.11.2019. у 10.00. Учионица бр.8

Делиградска

Драгица Смоловић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

06.11.2019. у 14.45. Учионица бр.4

07.11.2019. у 14.45. Учионица бр.3

08.11.2019. у 14.45. Учионица бр.19

Делиградска

Јасна Уљаревић

МАСАЖА - ВЕЖБЕ

12.11.2019. у 08.45. кабинет  13.11.2019. у 12.20. кабинет

 14.11.2019. у 08.45. кабинет

15.11.2019. у 12.20. кабинет

Делиградска физио кабинет у сутерену

Чедомир Пауновић

КИНЕЗИОЛОГИЈА+

МАСАЖА - ТЕОРИЈА

16.11.2019. у 09.00. Учионица бр.2

18.11.2019. у 17.30. Учионица бр.9

19.11.2019. у 15.45. Учионица бр.9

20.11.2019. у 15.45. Учионица бр.9

Делиградска

Данијела Чобељић

КИНЕЗИОЛОГИЈА - ВЕЖБЕ

21.11.2019. у 08.50. кабинет

22.11.2019. у 11.00. кабинет   

23.11.2019. у 10.00. кабинет  Делиградска физио кабинет у сутерену

Јелена Мицић

 

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 2. разред)

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

26.10.2019. у 09.00. Учионица бр.3

28.10.2019. у 11.30. Учионица бр.11

29.10.2019. у 11.30. Учионица бр.5

Делиградска

Светлана Матић

ПАТОЛОГИЈА

30.10.2019. у 17.30. Учионица бр.7

31.10.2019. у 09.00. Учионица бр.24

01.11.2019. у 14.00. Учионица бр.11

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

ФАРМАКОЛОГИЈА

02.11.2019. у 09.00. Учионица бр.3

04.11.2019. у 11.00. Учионица бр.11

05.11.2019. у 10.00. Учионица бр.8

Делиградска

Драгица Смоловић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

06.11.2019. у 14.45. Учионица бр.4

07.11.2019. у 14.45. Учионица бр.3

08.11.2019. у 14.45. Учионица бр.19

Делиградска

Јасна Уљаревић

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

12.11.2019. у 14.45. Учионица бр.9

13.11.2019. у 14.00. Учионица бр.9

15.11.2019. у 14.00. Учионица бр.9 Делиградска

Иљана Ракић

 

 

 

 

 

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА ( 2. разред)

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

26.10.2019. у 09.00. Учионица бр.3

28.10.2019. у 11.30. Учионица бр.11

29.10.2019. у 11.30. Учионица бр.5

Делиградска

Светлана Матић

ПАТОЛОГИЈА

30.10.2019. у 17.30. Учионица бр.7

31.10.2019. у 09.00. Учионица бр.24

01.11.2019. у 14.00. Учионица бр.11

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

ФАРМАКОЛОГИЈА

02.11.2019. у 09.00. Учионица бр.3

04.11.2019. у 11.00. Учионица бр.11

05.11.2019. у 10.00. Учионица бр.8

Делиградска

Драгица Смоловић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

06.11.2019. у 14.45. Учионица бр.4

07.11.2019. у 14.45. Учионица бр.3

08.11.2019. у 14.45. Учионица бр.19

Делиградска

Јасна Уљаревић

ПСИХОЛОГИЈА

12.11.2019. у 15.00. Учионица бр.8

13.11.2019. у 15.00. Учионица бр.8

14.11.2019. у 15.00. Учионица бр.11

Делиградска

Гордана Кијановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

15.11.2019. у 10.00. кабинет  неге у Вишеградској

16.11.2019. у 08.00. кабинетнеге у Делиградској 4.спрат

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - ВЕЖБЕ

18.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

 20.11.2019. у 09.30. кабинет  неге

21.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

22.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

25.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

27.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

28.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

            кабинет  неге у Вишеградској

Весна Вергаш

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

                                                                    (  2.разред)                  

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

23.10.2019. у 15.40. Учионица бр.3

24.10.2019. у 11.15. Учионица бр.20

25.10.2019. у 11.45. Учионица бр.21

Делиградска

    Гордана Костић

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

26.10.2019. у 09.00. Учионица бр.3

28.10.2019. у 11.30. Учионица бр.11

29.10.2019. у 11.30. Учионица бр.5

Делиградска

Светлана Матић

ПАТОЛОГИЈА

30.10.2019. у 17.30. Учионица бр.7

31.10.2019. у 09.00. Учионица бр.24

01.11.2019. у 14.00. Учионица бр.11

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

ФАРМАКОЛОГИЈА

02.11.2019. у 09.00. Учионица бр.3

04.11.2019. у 11.00. Учионица бр.11

05.11.2019. у 10.00. Учионица бр.8

Делиградска

Драгица Смоловић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

06.11.2019. у 14.45. Учионица бр.4

07.11.2019. у 14.45. Учионица бр.3

08.11.2019. у 14.45. Учионица бр.19

Делиградска

Јасна Уљаревић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

15.11.2019. у 10.00. кабинет  неге у Вишеградској

16.11.2019. у 08.00. кабинетнеге у Делиградској 4.спрат

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - ВЕЖБЕ

18.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

 20.11.2019. у 09.30. кабинет  неге

21.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

22.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

25.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

27.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

28.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

            кабинет  неге у Вишеградској

Весна Вергаш

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

( 2. разред)

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

26.10.2019. у 09.00. Учионица бр.3

28.10.2019. у 11.30. Учионица бр.11

29.10.2019. у 11.30. Учионица бр.5

                           Делиградска                          

Светлана Матић

ПАТОЛОГИЈА

30.10.2019. у 17.30. Учионица бр.7

31.10.2019. у 09.00. Учионица бр.24

01.11.2019. у 14.00. Учионица бр.11

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

06.11.2019. у 14.45. Учионица бр.4

07.11.2019. у 14.45. Учионица бр.3

08.11.2019. у 14.45. Учионица бр.19

Делиградска

Јасна Уљаревић

ПСИХОЛОГИЈА

12.11.2019. у 15.00. Учионица бр.8

13.11.2019. у 15.00. Учионица бр.8

14.11.2019. у 15.00. Учионица бр.11

Делиградска

Гордана Кијановић

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

( 2. разред)

ХЕМИЈА

15.11.2019. у 10.45. Учионица бр.21

                           Делиградска                          

Славица Љубојевић

ИСТОРИЈА

18.11.2019. у 14.00. Учионица бр.9

 

Делиградска

Дејан Крунић

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛАЗНИЦИ КОЈИ СУ ОБНОВИЛИ УПИС

                                                                                                          

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

2., 3. И 4.РАЗРЕД

23.10.2019. у 15.40. Учионица бр.3

24.10.2019. у 11.15. Учионица бр.20

25.10.2019. у 11.45. Учионица бр.21

Делиградска

    Гордана Костић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

26.10.2019. у 09.00. Учионица бр.3

28.10.2019. у 11.30. Учионица бр.11

29.10.2019. у 11.30. Учионица бр.5

Делиградска

Светлана Матић

ПАТОЛОГИЈА

30.10.2019. у 17.30. Учионица бр.7

31.10.2019. у 09.00. Учионица бр.24

01.11.2019. у 14.00. Учионица бр.11

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

ФАРМАКОЛОГИЈА

02.11.2019. у 09.00. Учионица бр.3

04.11.2019. у 11.00. Учионица бр.11

05.11.2019. у 10.00. Учионица бр.8

Делиградска

Драгица Смоловић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

06.11.2019. у 14.45. Учионица бр.4

07.11.2019. у 14.45. Учионица бр.3

08.11.2019. у 14.45. Учионица бр.19

Делиградска

Јасна Уљаревић

ПСИХОЛОГИЈА

12.11.2019. у 15.00. Учионица бр.8

13.11.2019. у 15.00. Учионица бр.8

14.11.2019. у 15.00. Учионица бр.11

Делиградска

Гордана Кијановић

МАСАЖА - ВЕЖБЕ

12.11.2019. у 08.45. кабинет  13.11.2019. у 12.20. кабинет

 14.11.2019. у 08.45. кабинет

15.11.2019. у 12.20. кабинет

Делиградска физио кабинет у сутерену

Чедомир Пауновић

КИНЕЗИОЛОГИЈА+

МАСАЖА - ТЕОРИЈА

16.11.2019. у 09.00. Учионица бр.2

18.11.2019. у 17.30. Учионица бр.9

19.11.2019. у 15.45. Учионица бр.9

20.11.2019. у 15.45. Учионица бр.9

Делиградска

Данијела Чобељић

КИНЕЗИОЛОГИЈА - ВЕЖБЕ

21.11.2019. у 08.50. кабинет

22.11.2019. у 11.00. кабинет   

23.11.2019. у 10.00. кабинет  Делиградска физио кабинет у сутерену

Јелена Мицић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

15.11.2019. у 10.00. кабинет  неге у Вишеградској

16.11.2019. у 08.00. кабинетнеге у Делиградској 4.спрат

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - ВЕЖБЕ

18.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

 20.11.2019. у 09.30. кабинет  неге

21.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

22.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

25.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

27.11.2019. у 08.00. кабинет  неге

8.11.2019. у 11.00. кабинет  неге

            кабинет  неге у Вишеградској

Весна Вергаш

Помоћник директора                                                                                        Директор школе                                                  ЈеленаСтанисављевић                                                                              проф  др Нада Трифковић     

_______________________________                                            ___________________________